Etapy współpracy

Pierwszym, początkowym etapem współpracy jest poznanie oczekiwań  naszego potencjalnego klienta /działka, typ domu, powierzchnia, instalacje wod.-kan. i  co. ,budżet, termin realizacji inwestycji itp./. Na bazie tych informacji przygotowujemy wstępną ofertę zawierającą koncepcję indywidualnego projektu inwestycji, dopasowany do potrzeb klienta, wstępny kosztorys  tejże inwestycji oraz terminy  początku i zakończenia jej realizacji. Następnym etapem, po  zawarciu  umowy z inwestorem  wykonujemy projekty, przygotowujemy zakres robót, przygotowujemy wszelką potrzebną dokumentacje jak również występujemy o właściwe pozwolenia do urzędów. Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności związane z inwestycją. Ty nie musisz martwić się o nic.
Kolejnym etapem jest zgłoszenie rozpoczęcia prac, przeprowadzenie wszystkich robót związanych z realizacją danej inwestycji oraz przekazanie do odbioru klientowi.
Na każdym z tych etapów ściśle współpracujemy z naszym klientem, jesteśmy do jego dyspozycji, ustalamy z nim wszystkie ewentualne korekty. Klient nie ponosi żadnych kosztów realizacji inwestycji do momentu zrealizowania założonego etapu budowy / dopiero po  zrealizowanym etapie budowy następuje  podpisanie protokołu odbioru , na podstawie którego wystawiana jest faktura częściowa/.

OFERTA WSTĘPNA


INWESTOR


Oczekiwania i wymogi dotyczące domu
i terenu wokół domu
✓ powierzchnia domu
✓ ilość kondygnacji
✓ ilość pomieszczeń
✓ stanowiska garażowe
✓ instalacje wod.-kan. i co
✓ styl wystroju wnętrza
✓ styl ogrodu
✓ budżet
✓ termin realizacji inwestycji

Firma AS


Przygotowanie oferty według ściśle określonych wymagań inwestora.


INWESTOR


Dostarczenie wyrysu działki i warunków zabudowy.
Ustalenie szczegółowych wymagań technicznych i materiałowych.
Firma AS


✓ zagospodarowanie działki
✓ projekt domu
✓ projekt wszystkich instalacji
✓ projekt terenu zielonego wokół domu
✓ projekt aranżacji wnętrza
✓ ustalenie zakresu i terminu robót
✓ przygotowanie niezbędnej dokumentacji
✓ złożenie dokumentacji w urzędzie
✓ wystąpienie o pozwolenie na budowę


INWESTOR


Przekazanie placu budowy
Współpraca z wykonawcą w ramach ewentualnych korekt i.t.p.
Odbiór poszczególnych etapów pracFirma AS


Wytyczenie budynku na działce
Wykonanie ewentualnych przyłączy na działkę
Rozpoczęcie budowy

STAN SUROWY OTWARTY
✓ Roboty ziemne
✓ Ściany fundamentowe
✓ Hydraulika pozioma
✓ Ściany i stropy
✓ Dach

STAN DEWELOPERSKI
✓ Okna i drzwi
✓ Instalacja elektryczna
✓ Tynki
✓ Instalacja hydrauliczna
✓ Wylewki
✓ Docieplenie poddasza
✓ Elewacja
✓ Bruki , ogrodzenie

STAN "POD KLUCZ"
• WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
✓ malowanie
✓ podłogi – terakota, parkiety itp.
✓ stolarka wewnętrzna
✓ oświetlenie,
✓ łazienki, kuchnia itd.

• ARANŻACJA OGRODU
✓ Przygotowanie terenu altan
✓ Budowa alejek i.t.p
✓ nasadzenia roślinności
✓ wstawianie mebli ogrodowych,

PRZEKAZANIE SKOŃCZONEJ INWESTYCJI

Facebook